Provedba Arhuške konvencije i povećanje kapaciteta nevladinih udruga u nadizranju i provedbi okolišnih politika i dostizanju okolišnih standarda EU u procesu pridruživanja“ CARDS 2004.